+31 (55) 539 49 00

kwalitatieve maatregelen en verbeteringen

EAL Apeldoorn b.v. heeft sinds de periode 2000 een stabiele groei doorgemaakt waarbij de transitie van “puur en alleen techneuten bedrijf” naar een professionele organisatie is doorlopen. Meer dan ooit is het belangrijk om naast de juiste producten ook een passende organisatie en daarbij behorende dienstverlening te bieden.

Dit is dan ook de reden dat EAL vanaf het jaar 2015 naast alle technische thema’s ieder jaar een “organisatie specifiek thema” op de agenda heeft gezet. Dit heeft geleid tot een diversiteit aan kwalitatieve maatregelen en verbeteringen welke sinds de afgelopen jaren zijn doorgevoerd en…we blijven ons natuurlijk verbeteren.

Hieronder vindt u een aantal van de belangrijkste maatregelen welke geïmplementeerd zijn.

Lidmaatschap Federatie Veilig Nederland (voorheen Vebon-NOVB)

EAL is sinds 2014 lid van de branchevereniging Federatie Veilig Nederland. Vanuit deze branchevereniging worden standaarden gedefinieerd voor opleidingen, certificeringen, MVO ondernemen, etc en dit specifiek binnen de security branche.

De branchevereniging bestaat uit diverse onderdelen (secties) waarbij EAL een lidmaatschap heeft binnen de sectie “Elektronisch Toegangsbeheer” en Jean-Paul Vos (Commercieel Directeur EAL) voorzitter is van deze sectie.
ISO 9001

In 2017 is succesvol de ISO 9001 methode geïmplementeerd binnen de volledige EAL organisatie. Verkoop, ontwikkeling, productie, service en financiële afhandeling van security, voice logging, mobiele data en specials worden conform deze kwalitatieve organisatie standaard gemanaged.
MVO (Maatschappelijk verantwoord Ondernemen)

Al voordat de term bestond was EAL betrokken bij alles wat met Milieu Verantwoord Ondernemen te maken heeft. Vanuit eigen organisatorisch beleid is bijvoorbeeld altijd gekozen voor een productie van materialen door onderaannemers in Nederland met de daarbij behorende wet en regelgeving.

Om dit beleid objectief te meten is door EAL in 2018 het MVO beleid conform de branche vereniging “Federatie Veilig Nederland” geïmplementeerd. Op de website van de Federatie Veilig Nederland is dit certificaat dan ook terug te vinden.
SCRUMM based ontwikkeling

Om gecontroleerd flexibel te kunnen zijn in het doen van ontwikkelingen is door EAL in 2018 gestart met de implementatie en training van Scrumm based ontwikkeling. Op basis van duidelijke afspraken worden korte termijn / midden-lange termijn / lange termijn ontwikkelingen gepland en op basis van ontwikkel sprints geïmplementeerd, vastgelegd en getest.

Vele malen beter dan voorheen worden software releases gepland ontwikkeld, getest en vrijgegeven in de vorm van een release.
ESCROW en continuïteit maatregelen

Natuurlijk is EAL een stabiele en gezonde organisatie en (door de in house R&D ontwikkeling voor zowel hard- en software) 100% eigenaar van alle (intellectuele) rechten op de producten. Om echter nog meer zekerheid en business continuity te bieden aan eindgebruikers faciliteert EAL per 2019 vanuit de SLA (Service Level Agreement) tevens een Escrow garantiestelling.

Dit houdt in dat onder specifieke Escrow voorwaarden de broncode van EAL applicaties beschikbaar zijn. Door deze faciliteit te bieden worden dus extra continuiteitsmaatregelen geboden aan gebruikers van de EAL systemen onafhankelijk van de situatie waarin EAL zich bevindt.

Uniek is het feit dat EAL deze faciliteit standaard biedt aan gebruikers bij het afsluiten van een SLA overeenkomst op standaard EAL producten.  Extra afspraken hierover maken is niet nodig…dit wordt automatisch door EAL geïnitieerd.

Het faciliteren van de Escrow regeling zelf wordt in nauwe samenwerking gedaan met de firma Escrow Alliance gevestigd te Haarlem.
ISO 27001

Als geplande organisatorische verbetering inzake de procesmatige aanpak van (IT) beveiliging binnen de EAL organisatie is besloten om naast ISO 9001 ook ISO 27001 te implementeren. Het is goed om de reeds bestaande security maatregelen en afspraken vast te leggen en daarbij te handelen volgens deze ISO 27001 norm. Per december 2020 is EAL dan ook ISO 27001 gecertificeerd.
VCA *

VCA* certificering: gericht op de veiligheidsbeheersing ten aanzien van activiteiten op de werkvloer.